VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Richard Strauss,

Koncert pre lesný roh a orchester - 3. Rondo

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. mar. 2017

Dominika Gúberová - lesný roh 5. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír