Regino Sainz de la Maza,

Zapateado

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. nov. 2018

Miroslava Šadláková - gitara 3. ročník