Zuzana Mečárová,

Per le gambe

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
25. nov. 2014

Mgr. Hana Švandová - bicie nástroje

Mgr. art. Anna Bomborová Kureková - bicie nástroje

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - bicie nástroje

MgA. Zuzana Mečárová - bicie nástroje