Pavol Krška,

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. feb. 2018

Katarína Kašková - violončelo 2. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír