Pavol Krška,

Mama

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. nov. 2016

Matej Nerád - spev 2. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír