Pavol Krška,

Koncert - 4. Allegretto

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. feb. 2014

Gabriela Janíčková - husle 3. ročník

Mgr. art. Veromika Lievajová Chmeliarová - klavír