VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Pavol Krška,

Ide furman dolinou

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. feb. 2016

Matej Nerád - spev 1. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír