Pavel Jozef Vejvanovský,

Sonáta g mol pre trúbku a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. feb. 2017

Martin Rebro - trúbka 4. ročník

Mgr. Martina Hamalová - klavír