VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Paul Bonneau,

Koncertný kus v džezovom štýle pre saxafón a orchester

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. mar. 2017

Matej Novák - saxofón 3. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír