VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Paul Harvey,

Concertino

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. jun. 2019

Juraj Bartko - saxofón 2. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír