Paul Creston,

Concertino pre marimbu a orchester

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. maj. 2016

Matúš Minich - marimba 4. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír