VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Paul Agricole Genin,

Benátsky karneval, téma s variáciami pre flautu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. jan. 2016

Viktória Skokanová - flauta 2. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír