Sergej Rachmaninov,

Paľubila ja na pečaľ svaju

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. mar. 2019

Melánia Mejsnarová - spev 2. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír