Otakar Mácha,

Variácie pre flautu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. feb. 2015

Katarína Slavkovská - flauta 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír