Ole Schmidt,

Toccata č. 1 op. 24

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
20. maj. 2014

Eva Ptačinová - akordeón 6. ročník