Ola Gjeilo,

Ubi caritas (Kde je láska)

koncert oddelenia - Koncert odd. cirkevnej hudby a organa
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. feb. 2017

komorný zbor - spev viaceré ročníky

Doc. Mgr. Štefan Sedlický - dirigent

Mgr. Ing. Marián Muška - organ