Anton Grigorievič Rubinštejn,

Noc

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. nov. 2014

Aneta Juřičková - spev 4. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír