Nikolaj Čajkin,

Koncertná suita

1. Prelúdium

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
08. dec. 2015

Júlia Masnicová - akordeón 4. ročník