Niccolò Paganini,

Variácie na Rossiniho tému

verejný koncert - odd. drevených, plechových a sláčikových nástrojov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
29. sep. 2015

Filip Halečka - violončelo 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír