Moritz Mozskowski,

Etuda op. 72 č. 6 F Dur

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. feb. 2014

Martin Chudada - klavír mimoriadny ročník