Moritz Moszkowski,

6 fantastických kusov 5. Maškaráda a odmaskovanie

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. nov. 2017

Bohuš Balko - klavír 5. ročník