Mikuláš Schneider Trnavský,

Vtedy sa mi prisnejú

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. nov. 2018

Vanesa Šutá - spev 3. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír