Mikuláš Schneider Trnavský,

Keby som bol vtáčkom

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
10. nov. 2015

Erik Macko - spev 5. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír