Mikuláš Schneider Trnavský,

Garafia, strom zelený

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. nov. 2017

Eva Golisová - spev 5. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír