Max Reger,

Te Deum

koncert oddelenia - Koncert odd. cirkevnej hudby a organa
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. feb. 2017

Dominik Holáš - organ 3. ročník