Max Bruch,

Kol Nidrei op.7

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
14. nov. 2017

Matej Tkáč - violončelo 4. ročník

Mgr. art. Marta Gáborová - klavír