VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Marin Marais,

La folia

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
04. jun. 2019

Katarína Kašková - violončelo 3. ročník

Mgr. art. Peter Pláňavský - klavír