VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Marek Pastírík,

Na Orave dobre, na Orave hravo

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. dec. 2015

Alžbeta Sivčáková - flauta 6. ročník

Kristína Pláňavská - hoboj 4. ročník

Anna Brezániová - klarinet 6. ročník

Diana Čornaková - fagot ako hosť