Marco Frisina,

Io saro con te

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. dec. 2015

Matej Nerád - spev 1. ročník

Zuzana Csambálová - spev 3. ročník

Erik Macko - spev 5. ročník

Dominika Krčištová - spev 6. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír