Marc Antonio Cesti,

Addio Corrindo

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. nov. 2016

Klára Kullová - spev 5. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír