VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Ľuboš Kubizna,

Ryhy v čase

fantázia pre klavír a sláčiky (premiera)

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
02. maj. 2017

Ľuboš Kubizna - klavír 6. ročník

Dominika Klimeková - husle 5. ročník

Gabriela Janíčková - husle 6. ročník

Ondej Briš - viola 6. ročník

Matej Tkáč - violončelo 3. ročník

Adam Hojo - kontrabas 4. ročník