Louis Ganne,

Andante scherzo

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
28. nov. 2017

Miroslav Hanáček - flauta

Mgr. Martina Turská - klavír