Leo Delibes,

ária Lacmé z opery Lacmé „Zvončeková“

verejný koncert - Koncert pedagógov
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
26. nov. 2013

MgA. Veronika Časnochová - spev

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír