Kamil Adamčík,

Tam pod Salatínom

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
16. jan. 2018

Mária Hanková - spev 4. ročník

Mgr.art. Emília Kalická - klavír