Josef Suk,

4 kusy – Appassionato

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
17. jan. 2017

Gabriela Hadidová - husle 2. ročník

Mgr. art. Alena Ferková - klavír