VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Jozef Mysliveček,

Koncert D dur pre flautu a orchester

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
11. apr. 2017

Timea Reichelová - flauta 2. ročník

Mgr. art. Zuzana Priečinská - klavír