Joseph Haydn,

Koncert Es dur pre trúbku a orchester

1. Allegro

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
09. dec. 2014

Jakub Bariš - trúbka 5. ročník

Mgr. art. Monika Ostrochovská Máťuš - klavír