Joseph Haydn,

Koncert C dur pre violončelo a orchester

1. Moderato

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. jan. 2016

Filip Halečka - violončelo 2. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír

Ester Mária Kučerová - klavír 2. ročník