Joseph Bonnet,

Koncertné Variácie

koncert oddelenia - Koncert odd. cirkevnej hudby a organa
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. feb. 2017

Simona Matyšáková - organ 6. ročník