José Luis Merlin,

Evocation

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. nov. 2018

Miroslava Šadláková - gitara 3. ročník