John Walter,

Laudate Deum

koncert oddelenia - Koncert odd. cirkevnej hudby a organa
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
21. feb. 2017

komorný zbor - spev viaceré ročníky

Mgr. Ing. Marián Muška - organ

Doc. Mgr. Štefan Sedlický - dirigent