Johan Sebastian Bach,

Prelúdium BWV 998

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
13. jan. 2015

Šimon Hrmo - gitara mimoriadny ročník