Johan Sebastian Bach,

Gavota II. a-mol

verejný koncert - odd. strunových nástrojov
Koncertná sála Ladislava Árvaya, konzervatórium Žilina
12. maj. 2014

Ivan Haluška - gitara 4. ročník