Johan Sebastian Bach,

Brandenburský koncert č. 5

2. Affettuoso

verejný koncert - Koncert komornej hudby
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. dec. 2017

Janka Privarová - husle 3. ročník

Viktória Skokanová - flauta 4. ročník

Mgr. art. Michael Berki - klavír