VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Johann Joachim Quantz,

Koncert A dur pre flautu a orchester

2. a 3. časť

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
15. nov. 2016

Veronika Babulová - flauta 4. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír