Johan Sebastian Bach,

Fantázia a fúga g – mol BWV 542

absolventský koncert
kostol sv. Barbory v Žiline
21. maj. 2014

Jarmila Jánošíková - organ 6. ročník