Johan Sebastian Bach,

Chorálová predohra BWV 654 “Schmucke dich, o liebe Seele”

absolventský koncert
kostol sv. Barbory v Žiline
21. maj. 2014

Jarmila Jánošíková - organ 6. ročník