Johan Sebastian Bach,

Ária č. 2 z oratória Magnificat "Quia respexit"

absolventský koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
03. maj. 2016

Dominika Krčištová - spev 6. ročník

Kristína Pláňavská - hoboj 4. ročník

Mgr. Martina Turská - klavír