VIDEO:
Pred spustením videa si zastavte prehrávanie skladby hore.

Jean Michel Defaye,

Á la Maniere de Brahms pre pozaunu a klavír

verejný koncert
Nová koncertná sála konzervatória Žilina
12. feb. 2019

Martin Panák - pozauna 5. ročník

Mgr. art. Jana Fajerová Hamplová - klavír