anonym,

Jazz Motiv 2 with Brass

iné podujatie - nahrávanie
učebňa 511 (malé nahrávacie štúdio)
10. feb. 2014

Michal Cálik - trúbka 6. ročník

Michal Cálik - virtuálne nástroje 6. ročník